Eu domyPROČ MÍT EU DŮM – EKONOMICKY ÚSPORNÝ DŮM?
ZÁKLADEM JE DŮMYSLNÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - TZV. RÁMOVÁ KONSTRUKCE,
DÍKY KTERÉ ZÍSKÁTE:
Vysokou energetickou úspornost za bezkonkurenční cenu!!!

Tam kde jiní končí, my začínáme: Od většiny dřevostaveb se konstrukce EUdomu a síla obvodového pláště podstatně liší. Porovnejte: Tloušťka obvodových stěn cca 45cm (koeficient prostupnosti tepla U = 0,08 - 0,09 W/m2K), což odpovídá zdi z keramických tvárnic o tloušťce cca 110cm! Síla izolace v podlaze min. 17cm + beton! Síla izolací ve stropě - v podkroví až 40cm! Proto se energetická úspornost zvyšuje a náklady na vytápění domu jsou minimální. Izolace v podlaze I.NP 22cm + beton 5-6cm!

Opláštění domu a vnitřních stěn

Tvoří konstrukčně pevný a zejména ohni-odolný fermacell (výrobce německo). I vnitřní stěny jsou osazeny fermacellem (nikoliv ,,laciným,, sádrokartonem).

Perfektní akustické vlastnosti

Nadstandardní akustické izolace je dosaženo nejen, díky síle izolací Knauf, ale i díky špičkovým oknům Evo.

Trvanlivost, stabilitu, úspornost, zdravé bydlení vhodné i pro alergiky a starší lidi

Díky své silné konstrukci jsou EUdomy velmi odolné. Použité materiály a technologie zajistí dlouhou životnost domu a zdravé klima, což je zárukou zdravého bydlení v suchém prostředí bez nežádoucích plísní aj. Další nespornou výhodou EUdomů je schopnost dům rychle a snadno vytopit (až 5x rychleji, jak zděné stavby) a toto teplo si dlouho udržet.

Suchý výrobní proces

Veškeré prvky stavby jsou vyrobeny jako prefabrikáty v suchých montážních halách a jsou přísně chráněny před kontaktem s vlhkým prostředím až do doby samotné montáže na stavbě. Proto jsme upustili od realizace staveb pod širým nebem = střídání teplot, voda, sníh apod.viz.níže.

Rychlost výstavby

Pokud je hotová základová deska domu, je hrubá stavba domu (obvodové stěny, příčky, stropy, střešní konstrukce) sestavena za cca 1-2 dny. Kompletní dokončení domu na klíč je pak možno provést do 2-4 měsíců.

Mimořádná variabilita

Mimořádná variabilita skeletových konstrukcí umožňuje vytvoření téměř jakéhokoliv interiéru dle přání objednatele.


Tepelný odpor a součinitel tepla dle ČSN EN ISO 6946 při tl. fasádní zolace 12cm:
Tepelný odpor konstrukce R: 10.97 m2K/W. Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.090 W/m2K. Norma připouští - U 0.25 W/m2K.
Síla stěn u EU Domů až 45cm.

( Ekvivalent rovnající se zděné stěně cca 110cm )

MODERNÍ SUCHÁ TECHNOLOGIE


Moderní suchá technologie našich staveb

Výroba komponentů na váš EUdům probíhá v suchém prostředí výrobních hal. Dílce jsou opracovány s přesností desetin mm. Vnější i vnitřní stěny tvoří moderní ohnivzdorný fermacell. Síla obvod.stěn 45cm. Výroba je neustále pod přísnou kontrolou, což neplatí o většině jiných staveb realizovaných pod širým nebem.
Původní starší technologie běžných staveb

Od této starší technologie jsme ustoupili z několika důvodů:

1. Stavba probíhá za nepříznivých klimat. podmínek–déšť, sníh aj.

2. Hlavní míra odpovědnosti a rizika spočívá na montážní partě

3. Dřevo vlhne, pracuje - menší přesnost a zdlouhavost výstavby

4. Použití lacinějších materiálů jako např. OSB desky aj.

5. Síla stěn mnohem menší jak u EUdomů


IZOLAČNÍ SYSTÉM - zateplení v provedení EU Domy


Bližší specifikace

U = 0,08 - 0,09 W/m2K


Součinitel propustnosti tepla je označován písmenem U – udává se v jednotkách W/(m2K),
Charakterizuje tepelně izolační schopnosti konstrukce a je hlavním ukazatelem energetické náročnosti domu.

U běžných staveb se uvádí hodnota kolem U = 0,15 - 0,30 W/m2K.

Standardem EUdomů je hodnota pohybující se kolem U = 0,08 - 0,09 W/m2K, což jsou hodnoty, které se již přibližují požadavkům kladeným na pasivní domy.Řez obvodovou stěnou u EUdomů
U = 0,08 - 0,09 W/m2K
1. Fasádní izolace 120 -150mm, 2. Konstrukčně velmi pevný, ohni a vodě odolný Fermacell 12.5mm, 3. Vrstvená natura izolace Knauf 220mm, 4. Nosná deska 220mm, 5. Parozábrana, 6. Natura izolace Knauf 60mm, 7. Laťování - hranol 60mm, 8. Konstrukčně velmi pevný, ohni a vodě odolný Fermacell 12.5mm.

Tloušťka celkem včetně omítek a fasády cca 45cm.


Kvalitní zateplenou termodeskou stavba vašeho EUdomu začíná...Klasifikovaná třída požární odolnosti:

Požárně klasifikační osvědčení: PKO-10-047/AO204. Průkazné hodnoty požární odolnosti stěn byly stanoveny teoreticko experimentálně posouzením mezních stavů v souladu s požadavky ČSN 73 0810 na základě výsledků ze zkoušky a výpočtů. Zkouška byla vyhodnocena podle ČSN EN 1365-1-Nosné prvky-Část 1: Stěny a ČSN 73 0810: Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. Stěny mají v souladu s ČSN 73 0810 následující hodnoty: REI 15 DP2; REW 15 DP2; REI 45 DP3; REW 45 DP3Tam kde jiní končí, my začínáme - porovnání níže


Infra - běžné domy

Infra EUdomy - skutečně Ekonomicky Úsporné domy


Nezaměstnáváme obrovský aparát úředníků, mana-žerů, technologů, ekonomů, skladníků, ředitelů, účetních, „lobistů“ apod. Nemáme drahé reklamy ani tým asistentek, sekretářek, poradců, tiskových mluvčích aj. My Vás neohromíme luxusní kanceláří, ani drahou (mnohdy i zavádějící) reklamou, protože to vše v konečném důsledku stejně vždy zaplatí zákazník...

Díky těmto ušetřeným nákladům a dvacetiletým obchodním zkušenostem Vám můžeme postavit skvělý dům za skvělou cenu.